Om

Kollmorgen är världsledande inom automationsprodukter för automatiska truckar (AGV) med 20 000 installerade fordon. Företaget grundades 1962 som NDC och blev Kollmorgen 2009. Kollmorgen är ett  Fortive-bolag.

World in motion broschyr

 • Arv av innovation
  Världens första bilfabrik med automatiska truckar 1972
 • Komplett utbud
  Navigering, hårdvara, mjukvara, tjänster
 • Med stöd av Fortive
  Globalt företag med 6 miljarder dollar i årliga intäkter med en beprövad modell för kontinuerliga förbättringar

MHI logotype  AGVS logotype

Milstolpar

AGV automated guided vehicle Volvo 1972

Världens första bilfabrik med förarlösa fordon.
Volvo, Sverige, 1972

AGV automated guided vehicle Tetra Pak 1990

Världens första laserstyrda fordon.
Tetra Pak, Singapore, 1990

AGV automated guided vehicle Marktkauf 2007

Världens första Pick-n-Go-system.
Marktkauf, Tyskland, 2007

AGV automated guided vehicle Posco Steel 2009

Världens första förarlösa fordon med 16 styrda hjul.
Posco Steel, Sydkorea, 2009

Kvalitet och miljö

Kollmorgen följer Fortive Business System (FBS) för att säkerställa hög och konsekvent kvalitet och minimera miljöpåverkan, till exempel genom att minska koldioxidutsläppen i vårt dagliga arbete. Målet är att leverera produkter och tjänster i världsklass och ge våra kunder en obestridlig fördel på marknaden. Vår policy för kvalitet och miljö beskriver utförligt vad vi gör och hur du drar nytta av det.

Policy för Kvalitet & Miljö

Kollmorgen Automation AB:s ledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 9001/14001.

Omfattning: Utveckling och försäljning av styr- och navigeringslösningar samt tjänster för förarlösa fordon inom materialhantering och intralogistik.

   

Användning av automatiska truckar, baserat på NDC Solutions, i materialhanteringsprocessen leder till:

 • Längre livscykel för trucken
  Mjuka och kontrollerade rörelser
 • Lägre energiförbrukning
  Möjligt att köra med belysningen släckt och vid höga/låga temperaturer
 • Färre skador på gods, lastpallar och ställage
  Inga kollisioner med människor eller fordon
 • Mindre risk för arbetsrelaterade skador
  Tack vare en säkrare arbetsmiljö

Forskningsprojekt

Se filmen

 

CAISR

Kollmorgen är en industripartner i CAISR:s (Centrum för forskning på tillämpade intelligenta system) långsiktiga forskningsprogram på intelligenta system vid Högskolan i Halmstad.

Besök website

AIMS

För närvarande deltar vi i AIMS-projektet (Automatic Inventory and Mapping of Stock).

Besök website

Semantic Robots

Kollmorgen is one of the collaborators in the research project Semantic Robots at Örebro University.

Besök website

Ställ en fråga